Der er fire måder at melde sig ind i Foreningen Thybomål på (NB! Se priser nederst på denne side): 

 

1) ELEKTRONISK INDMELDING:

Meld dig ind ved at udfylde og indsende dette skema: 

2) INDMELDING PÅ E-POST:

Indmeldelse kan ske ved at sende et e-brev til foreningens e-post-adresse: 

                     foreningenthybomaal@gmail.com 

HUSK! Navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer og type medlemskab.

 

3) INDMELDING I FORBINDELSE MED ET ARRANGEMENT:

Indmelding og betaling kan også ske ved, at man betaler kontant til et medlem af bestyrelsen - for eksempel til en af foreningens begivenheder! 

 

4) TELEFONISK INDMELDING:

Man kan også melde sig ind i foreningen ved at ringe til bestyrelsesmedlem Svend Ejler på 97 93 73 47. Husk at oplyse navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og hvilken type medlemskab du ønsker.

 

Priserne er (pr. kalenderår): 

100 kr. pr. person. 

150 kr. for par. 

60 kr. for studerende og folk under 20 år.

100 kr. for virksomheder og andre foreninger. 

 

Pengene kan også overføres direkte på foreningens konto i Sparekassen Vendsyssel: 

Kontonummer:  9070        1623795434

NB! Husk at angive navn og adresse ved bankoverførsel!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk