Generelle henvendelser kan sendes til foreningens e-post:

 

         foreningenthybomaal@gmail.com

 

 

Foreningen Thybomåls bestyrelse består af fem medlemmer: 

Formand
Christian Bo Hansen

E-post: hansenchrbo@gmail.com

Tlf: 21 77 11 01 / 97 82 37 20Næstformand
Torben Arboe

E-post: jysta@hum.au.dk

Tlf. 87 16 31 64


Kasserer

Svend Hansen
E-post: sshboddum@gmail.com

Tlf. 52 17 60 88

 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Thing Mikkelsen

E-post: kthm51@hotmail.com

Tlf: 97953245


Bestyrelsesmedlem

Nanna Kloster Hvelplund

E-post: nkhvelplund@gmail.com

Tlf. 97923703

Suppleanter

Jonas Lage Roelsgaard
E-post: jroelsgaard@protonmail.com

Tlf. 61 46 42 38

 

Netansvarlig
Jonas Lage Roelsgaard

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk