Velkommen til Foreningen Thybomåls hjemmeside! 

 

Her på siden kan man læse om kommende begivenheder, aktiviteter, melde sig ind i foreningen, læse tekster på thybomål og meget andet. Husk at følge foreningens arrangementer herunder eller på facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/). 

OBS! Denne side er på rigsdansk. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det engelske flag oppe i menuen, så får du siden på thybomål (anbefales!).

 

Seneste nyt:

- Januar 2021: Ny udgivelse: Thybomål-udtaleordbog!

Foreningen Thybomål har i december 2020 udgivet en ny ordbog, Thy-udtaleordbog (192 sider), ved Torben Arboe. Det er en videreførelse af Miniordbog over Thybomålet fra 2016, hvor grundlaget var værker af digtere fra Sydthy. I den nye ordbog er videre inddraget dels digtere fra Nordthy, dels ordlister indsendt af andre thyboer. Thy-udtaleordbogen omfatter ca. 6.200 ord og udtaleformer, sådan som digterne m.fl. har skrevet dem. Dens 192 sider er opdelt i en afdeling fra thybomål til rigsdansk og en afdeling fra rigsdansk til thybomål, desuden en indledning med en systematisk beskrivelse af de udtaleforhold, ordbogen viser.

Vil du købe en bog?
Pris: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for andre. Dertil kommer porto på 60 kr. med Postnord.
Det vil sige: 160 kr. pr. næse, hvis man er medlem og 210 kr., hvis man ikke er det.
(Medlemskab af Foreningen Thybomål koster 100 kr. årligt).

Bogen kan købes ved at indbetale det rette beløb på foreningens konto: 9070-1623795434
NB! Husk at angive navn og adresse.
Når beløbet er indgået, giver kassereren besked videre om, at bogen skal sendes til den pågældende.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Januar 2021: Generalforsamlingen udsættes!
 
Kære medlem
 
Bestyrelsen i Foreningen Thybomål har besluttet at aflyse generalforsamlingen, som skulle have funden sted d. 15.1 kl. 19.00 i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter. Dette sker naturligvis som følge af coronapandemien og de deraf følgende restriktioner. Generalforsamlingen udsættes til senere på året.
 
Vi har endnu ikke en ny dato på plads, da bestyrelsen har besluttet sig for at afvente situationen, men vi meddeler medlemmer det så snart vi ved mere.
 
Pas på hinanden!
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 
- THYBOMÅLETS DAG 2020
 
Coronanedlukningen har desværre sat en stopper for mange af foreningens aktiviteter i år, men nu er vi endelig klar med et arrangement:
Kom til Thybomålets Dag på lørdag og fejr Thys skønne dialekt sammen med os!
Foreningen Thybomål inviterer til Thybomålets Dag lørdag d. 17.10.20 kl. 13 i Kulturen, Skolegade 1, Hvidbjerg på Thyholm.
 
Program:
- Kl.13.00: Velkomst og sangen Blæsten går frisk over Limfjorden vande synges.
- Kl.13.15: Hyldest til digteren Niels Gade gennem oplæsning af 5 digte v. Formanden.
- Kl.13.45: Rejse gennem Thy fortalt på thybomål af Frank Kjems Hove.
PAUSE: Kl. 14.15: Kaffe og kage til 50 kr. (som går til at støtte forenings arbejde).
- Kl.14.45: Samarbejde med Modersmål Selskabet vedr. Dialekter i rigt mål v. Torben Arboe.
- Kl.15.15: Nyt afsnit af Erik Bertelsens Harboøerfolk. v. C.B.H.
- Kl.15.45: Orientering om kommende stærkt udvidet thybomål ordbog v. T.Arboe
- Kl.16.00: Sangen Thyboen skrevet af Svend S. Hansen synges til afsked. 
Kom og fejr thybomålet med os - vi glæder os!
Med venlig hilsen
 
Æ bestyrels'
 

- GENERALFORSAMLING 2020 I HURUP

Foreningen Thybomål inviterer til generalforsamling fredag d. 17. januar 2020 kl. 19.00 på Hotel Thinggaard i Hurup. Alle er velkomne!

Lyst til at arbejde for thybomålet?

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, og vi' vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe til med arbejdet for thybomålet. Især mangler vi en kasserer (opgaverne er ikke tidskrævende). Skriv til foreningenthybomaal@gmail.com, hvis du er interesseret eller vil tippe om en anden.

 

Program:

- Fællessang

- Generalforsamling

- Indlæg om Modersmåls-Selskabets nyligt udgivne årbog om danske dialekter, som formand og næstformand i Foreningen Thybomål har bidraget til (v/Torben Arboe fra Center for Jysk Dialektforskning ved Aarhus Universitet)

- Kaffe og kage (20 kr./næsen)

- Afslutning

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

 

Adresse: Jernbanegade 5, 7760 Hurup. Kaffe og kage til 20 kr. pr. mand.

Såvel medlemmer som ikke-medlemmer er velkomne (dog har kun betalende medlemmer stemmeret).

 

- 24/10-19: BIDRAG TIL ÅRSSKRIFTET 2019

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at sende materiale til det kommende årsskrift, som skal sendes ud i slutningen af 2019.

Det være sig digte, noveller, barndomserindringer, skrøner, sange, opskrifter, en sjov eller spændende historie fra i år eller noget helt andet.

Indslagene skal enten være på thybomål, handle om thybomål eller handle om Thy. Bidrag på dialekt vil blive prioriteret. Send gerne billeder med, hvis det haves.

Bidrag skal sendes til foreningenthybomaal@gmail.com eller pr. post til formand Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.

På forhånd, tak!

FRIST: 20.11.2019.

 

- 9/10-19: THYBOMÅLETS DAG 2019

Foreningen Thybomål inviterer til Thybomålets Dag 2019, som i år afholdes lørdag d. 19. oktober kl. 14-17 i Harboøre (Harboøre Centret).

PROGRAM:

Vi synger sange fra Thylands Sangbog mellem indslagene

Kl. 14-14.30: Er harboøremål thybomål? v. Torben Arboe

Kl. 14.30-15: Jesper Krogh m.fl. oplæsning af Hans Bakgaards digte

Kl. 15-15.30: Kaffe og kage 50 kr.

Kl. 15.30-16.30: Dialekten i Erik Bertelsens Harboør-Folk v. Chr. Bo Hansen

Kl. 16.30-17: Dialekt som modersmål


BESKRIVELSE:

Er harboørmål thybomål?

Det spørgsmål vil vi forsøge at besvare, når Foreningen Thybomål afholder Thybomålets Dag lørdag den 19. oktober 2019 i Harboøre Centret.

Siden 2014 har Foreningen Thybomål i efterårsferien afholdt Thybomålet Dag. De første tre år i Plantagehuset i Thisted, men siden 2017 er vi taget rundt i Thy for at hædre en lokal thybomål digter. Først i Midtthy, hvor det var Martin Jensens forfatterskab og Harald Rysgaards thybomål digte, som blev hædret. I 2018 valgte vi Nordthy, hvor vi hædrede de to brødre Jens og Johs. Kirk.

I 2019 bliver Thybomålet Dag afholdt i Harboøre Centret, hvor vi vil hædre Erik Bertelsen for hans forfatterskab og især for hans dialektdialoger i trilogien Harboør-Folk. Der er tale om en enestående anvendelse af dialekten, hvis lige ikke findes i hjemstavslitteraturen.

Er der forskel mellem harboørmål og thybomål? Ja, men det er vel en variation, som er tilsvarende variationerne mellem Sydthy, Midtthy og Nordthy.

Foreningen Thybomål har siden 2014 udgivet ”en Oesskrøvt” til medlemmerne, hvor vi refererer vore aktiviteter. Vi har i 2016 udgivet en Miniordbog for thybomål og en lang række skrifter på thybomål bl.a. indsendt af brugere af foreningens Hjemmeside og Facebookside. Her orienteres også om aktiviteter og der opfordres til at fremsende materiale enten fra gemmerne eller frisk produceret.

Foreningen har udgivet et mindre udkast af Torsten Balles mere end 2000 ordbogssedler indsamlet som 1. lærer ved Torsted Skole nær Thisted. Ligeledes har vi oversat teksterne til to gudstjenester i Hillerslev Kirke.

ALLE ER VELKOMNE!

 

- 9/12-18: GENERALFORSAMLING 2019

Foreningen Thybomål inviterer til generalforsamling fredag d. 11. januar kl. 19.00 på Doverodde Købmandsgård.
 
Lyst til at arbejde for thybomålet?
På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, og vi' vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe til med arbejdet for thybomålet. Skriv til foreningenthybomaal@gmail.com, hvis du er interesseret eller vil tippe om en anden.
 
Program:
- Fællessang
- Generalforsamling
- Indlæg på thybomål om modstandsbevægelsen på Thyholm under 2. verdenskrig (v/Christen Gade fra Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø)
- Kaffe og kage (20 kr./næsen)
- Afslutning
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.
 
Adresse: Fjordstræde 1, 7760 Hurup.
 
Kaffe og kage til 20 kr. pr. mand.
 
Betaling af kontingent for 2019
Ved betaling senest d. 4. januar 2019, opnår man stemmeret til generalforsamlingen. Betal 100 kr. (enkeltperson) eller 150 kr. (parpris) til reg.nr. 9070, kontonr. 1623795434. Husk at angive navn og adresse.
 
Såvel medlemmer som ikke-medlemmer er velkomne (dog har kun betalende medlemmer stemmeret).
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 

- 9/10-18: THYBOMÅLETS DAG 2018

Foreningen Thybomål afholder for femte år i træk 'Thybomålets Dag'! Denne dag står thybomålet i fokus og vi skal både høre om Jens Kirk, J.P. Jacobsen, synge sange fra Thylands Sangbog og lære mere om vort kære folkemål. Det skal naturligvis fejres med sang, kaffe og kage!

Indkaldelse til Thybomålets Dag lørdag den 20. oktober 2018 i Konfirmandstuen i Hillerslev Præstegård kl. 14-17.

Dagsorden:
1. Sange fra Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
2. Indledning om Jens Kirks digtsamling: v. Chr. Bo Hansen
3. Jens Kirk: Nae i æ Thue. v. Svend Ejler Gregersen.
4. Johs. V. Kirk: En gebommerli Gild. v. Chr. Møller.
5. Nogle karakteristiske Thy ord i Jens og Johs. Kirks digte v. Torben Arboe.
Kl. 15.30 – 16.00: Kaffe og kage.
6. Sange fra Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
7. Overgange mellem vestjysk i Thy og østjysk i Vendsyssel v. Torben Arboe
8. J.P. Jacobsens thybomål digte v. Torben Arboe.
Kl. 17.00: Afslutning.

Tidspunkt: Lørdag d. 20. oktober kl. 14-17 i Hillerslev Præstegård.
Pris: Kaffe og kage koster 30 kr. pr. snude.

Alle er hjerteligt velkomne!

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Chr. Bo Hansen,
formand

 

- 22/1 2017: INDSLAG OM MINIORDBOG I THISTED POSTEN

Onsdag d. 18. januar 2017 var næstformand i Foreningen Thybomål Torben Arboe i Thisted Posten. Det skyldtes foreningens nyligt udgivne årsskrift, som i 2016 indeholdt en miniordbog. Miniordbogen er foreningens første skridt på vejen mod et egentlig ordbog, som forhåbentlig kan udgives om nogle år.

 

- 11/7 2014: Ny rapsang om/på thybomål! 

En gruppe unge thyboer har lavet en helt ny rapsang om, og delvist på, thybomål! Hør det hele igennem, for det er en utrolig sej sang! Hør den her: 
https://www.youtube.com/watch?v=BOV5nWzbUfk

 

 

- 19/1 2014: NY UNDERSØGELSE AF THYBOMÅLET

Thyboen Ernst Frost har netop færdiggjort en undersøgelse af mange af de forskellige varianter af thybomål, som man kan støde på rundt omkring i Thy. I undersøgelsen har Frost fået 10 personer fra forskellige steder i Thy (deraf dog én fra Hannæs) til at oplæse den samme tekst på den enkelte persons respektive egnsmål. Det er der kommen en række spændende og lærerige lydoptagelser ud af, som man kan høre på Frosts hjemmeside. 

Læs mere om undersøgelsen og hør lydoptagelserne her: 
http://www.ernstfrost.dk/dialekt/thybomaal_undersoegelse.html

 

 

 

 

 

Senest opdateret d. 25. januar 2021. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk