Velkommen til Foreningen Thybomåls hjemmeside! 

 

Her på siden kan man læse om kommende begivenheder, aktiviteter, melde sig ind i foreningen, læse tekster på thybomål og meget andet. Husk at følge foreningens arrangementer herunder eller på facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/). 

OBS! Denne side er på rigsdansk. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det engelske flag oppe i menuen, så får du siden på thybomål (anbefales!).

 

Seneste nyt:

- 9/12-18: GENERALFORSAMLING 2019

Foreningen Thybomål inviterer til generalforsamling fredag d. 11. januar kl. 19.00 på Doverodde Købmandsgård.
 
Lyst til at arbejde for thybomålet?
På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, og vi' vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe til med arbejdet for thybomålet. Skriv til foreningenthybomaal@gmail.com, hvis du er interesseret eller vil tippe om en anden.
 
Program:
- Fællessang
- Generalforsamling
- Indlæg på thybomål om modstandsbevægelsen på Thyholm under 2. verdenskrig (v/Christen Gade fra Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø)
- Kaffe og kage (20 kr./næsen)
- Afslutning
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.
 
Adresse: Fjordstræde 1, 7760 Hurup.
 
Kaffe og kage til 20 kr. pr. mand.
 
Betaling af kontingent for 2019
Ved betaling senest d. 4. januar 2019, opnår man stemmeret til generalforsamlingen. Betal 100 kr. (enkeltperson) eller 150 kr. (parpris) til reg.nr. 9070, kontonr. 1623795434. Husk at angive navn og adresse.
 
Såvel medlemmer som ikke-medlemmer er velkomne (dog har kun betalende medlemmer stemmeret).
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 

- 9/10-18: THYBOMÅLETS DAG 2018

Foreningen Thybomål afholder for femte år i træk 'Thybomålets Dag'! Denne dag står thybomålet i fokus og vi skal både høre om Jens Kirk, J.P. Jacobsen, synge sange fra Thylands Sangbog og lære mere om vort kære folkemål. Det skal naturligvis fejres med sang, kaffe og kage!

Indkaldelse til Thybomålets Dag lørdag den 20. oktober 2018 i Konfirmandstuen i Hillerslev Præstegård kl. 14-17.

Dagsorden:
1. Sange fra Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
2. Indledning om Jens Kirks digtsamling: v. Chr. Bo Hansen
3. Jens Kirk: Nae i æ Thue. v. Svend Ejler Gregersen.
4. Johs. V. Kirk: En gebommerli Gild. v. Chr. Møller.
5. Nogle karakteristiske Thy ord i Jens og Johs. Kirks digte v. Torben Arboe.
Kl. 15.30 – 16.00: Kaffe og kage.
6. Sange fra Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
7. Overgange mellem vestjysk i Thy og østjysk i Vendsyssel v. Torben Arboe
8. J.P. Jacobsens thybomål digte v. Torben Arboe.
Kl. 17.00: Afslutning.

Tidspunkt: Lørdag d. 20. oktober kl. 14-17 i Hillerslev Præstegård.
Pris: Kaffe og kage koster 30 kr. pr. snude.

Alle er hjerteligt velkomne!

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Chr. Bo Hansen,
formand

- 26/8-18: BIDRAG TIL ÅRSSKRIFTET 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at sende materiale til det kommende årsskrift, som skal sendes ud i slutningen af 2018. Det være sig digte, noveller, barndomserindringer, skrøner, sange, opskrifter, en sjov eller spændende historie fra i år eller noget helt andet.
 
Indslagene skal enten være på thybomål, handle om thybomål eller handle om Thy. Bidrag på dialekt vil blive prioriteret. Send gerne billeder med, hvis det haves.
 
Foreløbig tidsfrist: 15. november.
 
Bidrag skal sendes til foreningenthybomaal@gmail.com eller pr. post til Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.
 
På forhånd, tak!
 

- 1/12 2017: GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægterne, indkalder Foreningen Thybomål til generalforsamling onsdag d. 10. januar 2018 i lokale B02 kl. 19.00 på VUC Thy-Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Der vil være kaffe og kage til 20 kr. pr. næse. Har du spørgsmål, eller ønsker du at stille op til betyrelsen, så send os en mail på foreningenthybomaal@gmail.com eller ring til formand Christian Bo Hansen på 21 77 11 01.

Alle forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen (dvs. senest onsdag d. 27. december 2017). Kun medlemmer har stemmeret (jf. §4, stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.). Tilmelding er ikke nødvendigt.

 

Dagsorden jf. §4, stk. 4 (der kan komme tilføjelser til dagsordenen, men disse punkter er obligatoriske):

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent.

3.     Formandens beretning.

4.     Regnskabsaflæggelse.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent.

7.     Godkendelse af budget.

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.  Eventuelt.
 

- 29/4 2017: MEDLEMSARRANGEMENT: BESØG PÅ GYRUP GÅRD

Foreningen Thybomål inviterer sine medlemmer til et inspirerende besøg på gården Gyrup ved nordenden af Ove Sø.

Vi starter med en rundvisning på gården, hvor vi ser gårdens økologiske malkekvæg og Galloway-fedekvæg, samt kornavl til specialprodukter.

Turen går videre igennem Thy Whiskys fadlager, hvor vi vil få fortællingen om whiskyens tilbliven og en smagsprøve på de gyldenbrune dråber.

Dernæst bydes på smagsprøver af lokale økologiske varer produceret på råvarer fra gården. Røgvarer fra Vorupør Slagter, Thybo-ost fra Thise, brød fra Bageriet 11i11 i Hanstholm og ikke mindst en Thy Pilsner.

Der er desuden mulighed for at købe mel og kød fra gården.

Pris for hele herligheden er 100,- kr pr. næse, som bedes medbragt i aftalte penge.

Tidspunkt: Tirsdag d. 23. maj kl. 19. Vi mødes på Gyrupvej 14, 7752 Snedsted.

TILMELDING (påkrævet): Enten på SMS til 20209990 eller pr. mail til foreningenthybomaal@gmail.com senest d. 19. maj.

Se mere om gården og Thy Whisky på www.gyrup.dk - www.thy-whisky.dk

VEL MØDT! :-)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

IKKE MEDLEM ENDNU? Meld dig ind her og betal kontingentet, så kan du også komme med: http://foreningenthybomaal.dk/side.asp?Id=124445

 

- 22/1 2017: INDSLAG OM MINIORDBOG I THISTED POSTEN

Onsdag d. 18. januar 2017 var næstformand i Foreningen Thybomål Torben Arboe i Thisted Posten. Det skyldtes foreningens nyligt udgivne årsskrift, som i 2016 indeholdt en miniordbog. Miniordbogen er foreningens første skridt på vejen mod et egentlig ordbog, som forhåbentlig kan udgives om nogle år.

- 5/1 2017:  GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN I AFTEN!

Husk, at det er i aften (torsdag d. 5/1) kl. 19.00 på VUC Thy-Mors i Thisted (lokale C01, Munkevej 9, 7700 Thisted), at vi har generalforsamling i Foreningen Thybomål.

Her har du mulighed for at komme og høre, hvad vi laver i foreningen, formandens beretning om 2016 og lidt om planerne for 2017. Du er også selv meget velkommen til at komme med idéer!

Vi har kaffe og kage til 20 kr. pr. næse (pengene går blandt andet til forenings ordbogsarbejde).

Svend Ejler har Hundborg Pensionistforenings sangbøger med, så vi håber, at vi får en hyggelig aften.

Der vil desuden være oplæsning af et digt om Ullerup 'Fattegoer'.

VEL MØDT!

PS. Vi sælger i øvrigt bøger af Gustav Nielsen-Refs i forbindelse med aftenens begivenhed.

 

- 26/6 2016:  HJEMSTAVNSKONCERT

Der afholdes sommermøde i Thybomål Foreningen lørdag d. 6. August kl. 14 på Doverodde Købmandsgård.

Sangeren og skuespilleren Hans Dueholm kommer sammen med pianisten Allan Dahl Hansen og de vil optræde med en kabaret og lede fællessangen. Senere vil forfatteren Peder Hove optræde med et causeri over hjemstavnen Boddum, hvor han voksede op i 40'erne.

Mere information følger senere.

Vel mødt!

 

- 22/1 2016: Referat fra generalforsamlingen 2016

 

Kan læses under 'Begivenheder' til venstre.

 

 

- 7/1 2016: Thylands Sangbog til salg!

Foreningen Thybomål har købt et lille restlager af 'Thylands Sangbog', som kan købes for 70 kr. (inklusiv porto). Skriv til Mogens på kystvejn61@gmail.com med navn og adresse. Alternativt kan den købes på vores arrangementer så længe lager haves.

 

 

- 3/12 2015: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

I henhold til vedtægterne, indkalder Foreningen Thybomål til generalforsamling mandag d. 4. januar 2016 kl. 19.00 på VUC Thy-Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). Alle forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen (dvs. senest mandag d. 21. december 2015). Kun medlemmer har stemmeret (Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.). Tilmelding er ikke nødvendigt.

 

Alle er velkomne, hvad enten man er medlem eller ej!  

Der vil blive serveret kaffe og kage.

 

Dagsorden (der kan komme tilføjelser til dagsordenen, men disse punkter er obligatoriske):

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent.

3.     Formandens beretning.

4.     Regnskabsaflæggelse.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent.

7.     Godkendelse af budget.

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.  Eventuelt.

 

- 20/9 2015: THYBOMÅLETS DAG 2015

Kom til Thybomålets Dag 2015 lørdag d. 10. oktober på Plantagehuset i Thisted fra kl. 13-16. Thybomålets Dag er en fejring af den lokale dialekt i Thy, som finder sted hvert år i oktober. I år er det tredje år i træk og vi glæder os til at fejre det!

Program:
- Hans Dueholm er operasanger og skuespiller og er i efteråret aktuel med en caberet om Storm P. Hans Dueholm skal optræde i Thisted Teaters regi med et Hans Bakgaard-program i november til december rundt omkring i Thy, hvilket vi får en forsmag på.
- Christian Bo Hansen er næstformand i Foreningen Thybomål og vil holde et foredrag om sit indtryk af thybodigteren G. Nielsen-Refs digtning og læse et udvalg af Nielsen-Refs digte op, som han skrev i perioden 1978-1984.
- Svend Ejler kommer og fortæller om barndomserindringer fra sin opvækst i Thy og giver også et par sange.
- Derudover vil der være alsang og kaffe og kage.

Pris: 20 kr. pr. næse.

Vel mødt!

Æ bestyrels'

 

- 23/8 2015: Bojlmad i Vorupør

Foreningen Thybomål inviterer til bojlmad i Vorupør. Menuen er fra fisker Thomsens dreng, Hans Peters konfirmation i 1950, hvor der blev serveret hønsekødsuppe, kold kogt torsk med sennepssovs, sprængt svinekam og hjemmelavet is. Under middagen vil der blive fortalt om gammelt kosthold og krigsmad i fiskerlejet.

Tidspunkt: Torsdag d. 3. september kl. 18:30.
Sted: Vorupør Museum.


Pris: 75 kr. for medlemmer. 175 kr. for ikke-medlemmer.

Vi kan højest være 30 personer. Først til mølle!

Øl og vand skal købes i museet, men man må nøjes med vand, som er gratis.

 

Mwh.

Æ bestyrels'

 

- 5/7 2015: Årsskrift 2015

Foreningen Thybomål søger bidrag til vort årsskrift. Det kan være alt fra digte, sange, noveller, barndomserindringer til faglitteratur (og det, der måtte ligge imellem!). Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til at bidrage! Gammelt såvel som nyt materiale kan bruges. Det eneste krav er, at materialet skal være enten på thybomål eller om thybomål.

Send bidrag til foreningenthybomaal@gmail.com

 

- 20/5 2015: THYBOAFTEN MED ANNE OG SVEND HAMBORG

De 30 fremmødte havde en god aften i selskab med Anna og Svend Hamborg som underholdt med forskellige Thybosange - de fortalte om forfatterne og baggrunden for sangene.


Ind i mellem sangene blev vi ført visuelt rundt i Thy fra Aggertange i syd til Bulbjerg i nord med en række flotte naturbilleder. Der var også tid til et par historier bla uddrag af Johan Skjoldborgs Per Hywers sommerdag.


Også fortælling og video om de gamle Thybodanse blev der tid til - Thybodansene er nogle af de få originale folkedanse som er overleveret mundtligt helt op til vores tid.
Alt i alt en hyggelig aften i den fine lokaler på Thy-Mors HF&VUC.

 

- 6/3 2015: Foredrag om thybomål 


Torsdag d. 12. marts kl. 19.30 holder Torben Arboe foredrag om thybomål på Hurup Bibliotek. Torben sidder som suppleant i Foreningen Thybomåls bestyrelse, men er i dette tilfælde blevet inviteret til Hurup af Egnshistorisk Forening Sydthy. 

- 8/1 2015: Generalforsamlingen 2015

Vi siger tak, for et flot fremmøde til Foreningen Thybomåls generalforsamling d. 5. januar 2015! 25 personer var mødt op på VUC Thy-Mors i Thisted for at høre om foreningens virke gennem 2014, samt planerne for 2015. Der var desuden kaffe og kage og musikalsk underholdning og fællessang ved Svend Ejler Gregersen og Henning Kjeldgaard, ligesom Grete Gregersen læste højt på sønderjysk.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2015: Mogens Eriksen (kasserer), Jonas Roelsgaard (formand), Christian Bo Hansen (næstformand), Susanne Kloster (bestyrelsesmedlem) og Lars Roelsgaard (sekretær). Desuden to suppleanter: Torben Arboe og Svend Ejler Gregersen.

 

- 17/10 2014: Æ Thybomools Dåe 2014

Foreningen afholdt d. 11/10 "Æ Thybomools Dåe" for andet år i træk. 45-50 personer var samlet til egnsmusik af Svend Ejler, Inger og Ulla, der var et oplæg med thybohistorier ved Jens Jørgen Olesen, et foredrag om Erik Bertelsen og andre forfattere fra Thy ved næstformanden (Christian), samt forskellige sange og digte på thybomål. Der blev også tid til kaffe, kage og en snak med sidemanden. Vi glæder os til at fejre "Æ Thybomools Dåe" igen i 2015!

Billeder: https://www.facebook.com/thybomaal/photos_stream 

 

 

 

- 11/7 2014: Ny rapsang om/på thybomål! 

En gruppe unge thyboer har lavet en helt ny rapsang om, og delvist på, thybomål! Hør det hele igennem, for det er en utrolig sej sang! Hør den her: 
https://www.youtube.com/watch?v=BOV5nWzbUfk

 

- 5/7 2014: Velkommen i Foreningen Thybomål!

Det er nu bleven endnu nemmere at melde sig ind i Foreningen Thybomål! Nu er det nemlig muligt at melde sig ind ved at udfylde et skema på vores hjemmeside. Det tager kun to minutter, så skynd dig at melde dig ind i foreningen, så du kan være med til at støtte arbejdet for thybomålet! Jo flere medlemmer vi er, des flere arrangementer og projekter kan vi gennemføre! Velkommen i Foreningen Thybomål! Klik på 'Bliv medlem' til højre på denne hjemmeside, eller klik ind på:

http://foreningenthybomaal.dk/side.asp?Id=108508

 

- 19/1 2014: NY UNDERSØGELSE AF THYBOMÅLET

Thyboen Ernst Frost har netop færdiggjort en undersøgelse af mange af de forskellige varianter af thybomål, som man kan støde på rundt omkring i Thy. I undersøgelsen har Frost fået 10 personer fra forskellige steder i Thy (deraf dog én fra Hannæs) til at oplæse den samme tekst på den enkelte persons respektive egnsmål. Det er der kommen en række spændende og lærerige lydoptagelser ud af, som man kan høre på Frosts hjemmeside. 

Læs mere om undersøgelsen og hør lydoptagelserne her: 
http://www.ernstfrost.dk/dialekt/thybomaal_undersoegelse.html

 

 

 

 

 

Senest opdateret d. 4. januar 2019. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk