Velkommen til Foreningen Thybomåls hjemmeside! 

 

Her på siden kan man læse om kommende begivenheder, aktiviteter, melde sig ind i foreningen, læse tekster på thybomål og meget andet. Husk at følge foreningens arrangementer herunder eller på facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/). 

OBS! Denne side er på rigsdansk. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det engelske flag oppe i menuen, så får du siden på thybomål (anbefales!).

 

KONTINGENT 2022
Husk at betale kontingent for 2022 på konto 9070 - 1623795434 med oplysninger om navn(e), post- og mailadresse(r) senest ugedagen før generalforsamlingen, hvis du vil kunne stemme til generalforsamlingen. Kontingent: 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for par.
 
 

Seneste nyt:

- Janaur 2022: AFLYST: GENERALFORSAMLINGEN D. 28. JANUAR ER AFLYST

 
AFLYSNINGEN SKER PGA. DE HØJE SMITTETAL. VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO SNAREST MULIGT. BEKLAGER ULEJLIGHEDEN!
 

AFLYST: FOREDRAG OM VORUPØR GENNEM 400 ÅR OG GENERALFORSAMLING 2022

Derfor indkalder bestyrelsen med dette til generalforsamling d. 28. januar kl. 19.00 i Vorupør Gl. Skole, Vestergavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted.
Før generalforsamlingen vil der være foredrag ved Ernst Frost om Vorupør gennem 400 år.

PROGRAM:
19.00: Velkomst og foredrag ved Ernst Frost: Vorupør gennem 400 år.

20.00: Spørgsmål og svar til foredraget. Kaffe og kage.
20.30: Generalforsamling.
21.30: Mødet slutter.

Alle er velkomne til foredraget, også andre end foreningens medlemmer. Bemærk, at der står kl. 18-22 i indkaldelsen (bag på årsskriftet) - men det er altså fra kl. 19-21.30.

OM FOREDRAGSHOLDEREN
Ernst Frost (f. 1946) voksede op i Vorupør som den yngste af 5 søskende, faderen murer og moderen hjemmarbejdende. Skolegang her til 5. klasse, derpå Thisted Borgerskole til og med realeksamen. Rejste derefter til København. Har i 45 år haft ansættelse i skolevæsenenet i bred forstand (økonomi, IT mv.), indtil han gik på pension som kontorchef i 2008. Har boet i Slagslunde, Nordsjælland, siden 1974.

Har aldrig kunnet slippe opvæksten i Thy og har stadig familie i Thisted. Ernst finder det sjovt og udfordrende at skrive på thybomål: flere bidrag er det bleven til i Foreningen Thybomåls årsskrift gennem de senere år, desuden bøgerne Mi få’rs krønike (2003) fortalt af faderen og Mi bårndom i Vorupør (2020) om oplevelser i familien og sammen med andre børn i nabolaget.

Ernst er af en musikalsk familie, hvor han har deltaget i korsang hele voksenlivet, også som dirigent, og har skrevet mange lejlighedssange

Der vil være kaffe og kage til 50 kr. pr. næse. I forbindelse med arrangementet vil Svend S. Hansen og Kirsten Thing Mikkelsen sælge krus med ord på thybomål til 100 kr. + forsendelse. Der vil også være salg af Torben Arboes 'Thy-udtaleordbog' til medlemmer for 100 kr. stk.
 
Se mere information om blandt andet medlemskontingent 2022 og hvem som er på valg bag på årsskriftet for 2021. Kontakt formand Christian Bo Hansen på hansenchrbo@gmail.com, hvis du er interesseret i at blive en del af bestyrelsen.
 
ALLE ER VELKOMNE!
 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

PS! Husk at betale kontingent for 2022 på konto 9070 - 1623795434 med oplysninger om navn(e), post- og mailadresse(r) senest ugedagen før generalforsamlingen.
Kontingent: 100 kr. for enkeltpersoner, 150 kr. for par.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen  
 

- Oktober 2021: BIDRAG TIL ÅRSSKRIFTET 2021

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at sende materiale til det kommende årsskrift, som skal sendes ud i slutningen af 2021. Det være sig digte, noveller, barndomserindringer, skrøner, sange, opskrifter, en sjov eller spændende historie fra i år eller noget helt andet.Indslagene skal enten være på thybomål, handle om thybomål eller handle om Thy. Bidrag på dialekt vil blive prioriteret. Send gerne billeder med, hvis det haves.
 
Bidrag skal sendes til hansenchrbo@gmail.com eller pr. post til formand Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig. På forhånd, tak!
 
FRIST: 15.11.2021.
 

- Oktober 2021: THYBOMÅLETS DAG 2021 

Foreningen Thybomål fejrer Thybomålets Dag på Boddum lørdag d. 16. oktober kl. 13-16 i beboerhuset.
Vi fejrer Jens Søe som Thylands mest originale digter på thybomål.
 
PROGRAM
Kl. 13.00: Velkomst ved formand Chr. Bo og alsang.
Kl. 13.15: Torben Arboe: Salg af Thybomål Krus, Udtaleordbog og den fremtidige Balling ordbog.
Kl. 13.45 – 15.00: Chr. Bo Hansen gennemgår Jens Søe`: Tak for æ bro med oplæsning af nogle af digtene i fuldt omfang og andre med smagsprøver.
Kl. 15.00 – 15.30: Kaffe og kage (50 kr. pr. næse).
Kl. 15.30 – 16.00: Chr. Bo Hansen læser:
Karen Madsen: Vandring gennem Boddum – anno ca. 1928 og
CBH: Mine egne erindringer fra Boddum sogn i årene 1948-1956.
 
FORMANDEN OM JENS SØE
I min barndom på Boddum var Jens Søes mindesten opstillet ved hovedvej 11 i Heltborg, men nu står den på tomten fra det gamle forsamlingshus i Boddum: Hvis man tager grusvejen fra tomten og kører forbi de to første gårde kommer man til den tredje gård på vejen som hedder Boddumgård, som var Jens Søe´ gård efter faderens overdragelse i 1912. Hvis man går over den asfalterede vej, hvor skolens gymnastikhal nu ligger lå der et gammelt hus, som blev hans forældres aftægtsbolig efter skiftet.
Det er en stor glæde for mig at hylde Jens Søe i et omfang, som jeg aldrig før har været med til. På trods af en samling på 15 digte, hvoraf de 10 er på thybomål, er det primært digtet ”Tak for æ bro”, som vel er den eneste af hans digte, som stadig bliver læst op. Jeg læste meget ofte digtet op for min mor, som trods en alder på 99 år kun skulle have stikordet for at fortsætte linjen i digtet 'Tak for æ bro', som er titlen på digtsamlingen og som blev udgivet i 1943 kort efter Jens Søes død.
PRIS: Kaffe og kage til 50 kr. pr. næse - overskuddet går til foreningens arbejde.
 
ALLE ER VELKOMNE!
 
 
- Januar 2021: Ny udgivelse: Thybomål-udtaleordbog!

Foreningen Thybomål har i december 2020 udgivet en ny ordbog, Thy-udtaleordbog (192 sider), ved Torben Arboe. Det er en videreførelse af Miniordbog over Thybomålet fra 2016, hvor grundlaget var værker af digtere fra Sydthy. I den nye ordbog er videre inddraget dels digtere fra Nordthy, dels ordlister indsendt af andre thyboer. Thy-udtaleordbogen omfatter ca. 6.200 ord og udtaleformer, sådan som digterne m.fl. har skrevet dem. Dens 192 sider er opdelt i en afdeling fra thybomål til rigsdansk og en afdeling fra rigsdansk til thybomål, desuden en indledning med en systematisk beskrivelse af de udtaleforhold, ordbogen viser.

Vil du købe en bog?
Pris: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for andre. Dertil kommer porto på 60 kr. med Postnord.
Det vil sige: 160 kr. pr. næse, hvis man er medlem og 210 kr., hvis man ikke er det.
(Medlemskab af Foreningen Thybomål koster 100 kr. årligt).

Bogen kan købes ved at indbetale det rette beløb på foreningens konto: 9070-1623795434
NB! Husk at angive navn og adresse.
Når beløbet er indgået, giver kassereren besked videre om, at bogen skal sendes til den pågældende.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Januar 2021: Generalforsamlingen udsættes!
 
Kære medlem
 
Bestyrelsen i Foreningen Thybomål har besluttet at aflyse generalforsamlingen, som skulle have funden sted d. 15.1 kl. 19.00 i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter. Dette sker naturligvis som følge af coronapandemien og de deraf følgende restriktioner. Generalforsamlingen udsættes til senere på året.
 
Vi har endnu ikke en ny dato på plads, da bestyrelsen har besluttet sig for at afvente situationen, men vi meddeler medlemmer det så snart vi ved mere.
 
Pas på hinanden!
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 
- THYBOMÅLETS DAG 2020
 
Coronanedlukningen har desværre sat en stopper for mange af foreningens aktiviteter i år, men nu er vi endelig klar med et arrangement:
Kom til Thybomålets Dag på lørdag og fejr Thys skønne dialekt sammen med os!
Foreningen Thybomål inviterer til Thybomålets Dag lørdag d. 17.10.20 kl. 13 i Kulturen, Skolegade 1, Hvidbjerg på Thyholm.
 
Program:
- Kl.13.00: Velkomst og sangen Blæsten går frisk over Limfjorden vande synges.
- Kl.13.15: Hyldest til digteren Niels Gade gennem oplæsning af 5 digte v. Formanden.
- Kl.13.45: Rejse gennem Thy fortalt på thybomål af Frank Kjems Hove.
PAUSE: Kl. 14.15: Kaffe og kage til 50 kr. (som går til at støtte forenings arbejde).
- Kl.14.45: Samarbejde med Modersmål Selskabet vedr. Dialekter i rigt mål v. Torben Arboe.
- Kl.15.15: Nyt afsnit af Erik Bertelsens Harboøerfolk. v. C.B.H.
- Kl.15.45: Orientering om kommende stærkt udvidet thybomål ordbog v. T.Arboe
- Kl.16.00: Sangen Thyboen skrevet af Svend S. Hansen synges til afsked. 
Kom og fejr thybomålet med os - vi glæder os!
Med venlig hilsen
 
Æ bestyrels'
 

- 24/10-19: BIDRAG TIL ÅRSSKRIFTET 2019

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at sende materiale til det kommende årsskrift, som skal sendes ud i slutningen af 2019.

Det være sig digte, noveller, barndomserindringer, skrøner, sange, opskrifter, en sjov eller spændende historie fra i år eller noget helt andet.

Indslagene skal enten være på thybomål, handle om thybomål eller handle om Thy. Bidrag på dialekt vil blive prioriteret. Send gerne billeder med, hvis det haves.

Bidrag skal sendes til foreningenthybomaal@gmail.com eller pr. post til formand Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.

På forhånd, tak!

FRIST: 20.11.2019.

 

- 9/10-19: THYBOMÅLETS DAG 2019

Foreningen Thybomål inviterer til Thybomålets Dag 2019, som i år afholdes lørdag d. 19. oktober kl. 14-17 i Harboøre (Harboøre Centret).

PROGRAM:

Vi synger sange fra Thylands Sangbog mellem indslagene

Kl. 14-14.30: Er harboøremål thybomål? v. Torben Arboe

Kl. 14.30-15: Jesper Krogh m.fl. oplæsning af Hans Bakgaards digte

Kl. 15-15.30: Kaffe og kage 50 kr.

Kl. 15.30-16.30: Dialekten i Erik Bertelsens Harboør-Folk v. Chr. Bo Hansen

Kl. 16.30-17: Dialekt som modersmål


BESKRIVELSE:

Er harboørmål thybomål?

Det spørgsmål vil vi forsøge at besvare, når Foreningen Thybomål afholder Thybomålets Dag lørdag den 19. oktober 2019 i Harboøre Centret.

Siden 2014 har Foreningen Thybomål i efterårsferien afholdt Thybomålet Dag. De første tre år i Plantagehuset i Thisted, men siden 2017 er vi taget rundt i Thy for at hædre en lokal thybomål digter. Først i Midtthy, hvor det var Martin Jensens forfatterskab og Harald Rysgaards thybomål digte, som blev hædret. I 2018 valgte vi Nordthy, hvor vi hædrede de to brødre Jens og Johs. Kirk.

I 2019 bliver Thybomålet Dag afholdt i Harboøre Centret, hvor vi vil hædre Erik Bertelsen for hans forfatterskab og især for hans dialektdialoger i trilogien Harboør-Folk. Der er tale om en enestående anvendelse af dialekten, hvis lige ikke findes i hjemstavslitteraturen.

Er der forskel mellem harboørmål og thybomål? Ja, men det er vel en variation, som er tilsvarende variationerne mellem Sydthy, Midtthy og Nordthy.

Foreningen Thybomål har siden 2014 udgivet ”en Oesskrøvt” til medlemmerne, hvor vi refererer vore aktiviteter. Vi har i 2016 udgivet en Miniordbog for thybomål og en lang række skrifter på thybomål bl.a. indsendt af brugere af foreningens Hjemmeside og Facebookside. Her orienteres også om aktiviteter og der opfordres til at fremsende materiale enten fra gemmerne eller frisk produceret.

Foreningen har udgivet et mindre udkast af Torsten Balles mere end 2000 ordbogssedler indsamlet som 1. lærer ved Torsted Skole nær Thisted. Ligeledes har vi oversat teksterne til to gudstjenester i Hillerslev Kirke.

ALLE ER VELKOMNE!

 

- 22/1 2017: INDSLAG OM MINIORDBOG I THISTED POSTEN

Onsdag d. 18. januar 2017 var næstformand i Foreningen Thybomål Torben Arboe i Thisted Posten. Det skyldtes foreningens nyligt udgivne årsskrift, som i 2016 indeholdt en miniordbog. Miniordbogen er foreningens første skridt på vejen mod et egentlig ordbog, som forhåbentlig kan udgives om nogle år.

 

- 11/7 2014: Ny rapsang om/på thybomål! 

En gruppe unge thyboer har lavet en helt ny rapsang om, og delvist på, thybomål! Hør det hele igennem, for det er en utrolig sej sang! Hør den her: 
https://www.youtube.com/watch?v=BOV5nWzbUfk

 

 

- 19/1 2014: NY UNDERSØGELSE AF THYBOMÅLET

Thyboen Ernst Frost har netop færdiggjort en undersøgelse af mange af de forskellige varianter af thybomål, som man kan støde på rundt omkring i Thy. I undersøgelsen har Frost fået 10 personer fra forskellige steder i Thy (deraf dog én fra Hannæs) til at oplæse den samme tekst på den enkelte persons respektive egnsmål. Det er der kommen en række spændende og lærerige lydoptagelser ud af, som man kan høre på Frosts hjemmeside. 

Læs mere om undersøgelsen og hør lydoptagelserne her: 
http://www.ernstfrost.dk/dialekt/thybomaal_undersoegelse.html

 

 

 

 

 

Senest opdateret d. 26. januar 2022. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk