FORMÅL

 

Foreningen Thybomåls formål er at styrke thybomålet på mange forskellige områder, bl.a. som litteratursprog, men også ved at gøre opmærksom på dialekten og dens særegenhed. Foreningen Thybomål søger at

- styrke thybomålets status i lokalområdet

- styrke folks interesse og opmærksomhed for lokalsproget

- styrke dialektens brugsområder

- optegne, indsamle og beskrive dialekten

- afholde begivenheder, hvor folk kan mødes i hyggelige omgivelser og bruge deres thybomål

- afholde koncerter, foredrag, skuespil, m.m. som omhandler eller gør brug af dialekten

- udgive litteratur på thybomål og danne et overblik over litteratur på thybomål, der allerede er udgivet 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk