Walkomen te Æ Foening Fo Thybomools hjemsie!
 
 
Hæ po æ sie ka man løes om komen begivenheder, aktiviteter, mel sæ ind i æ forening, løes tekster po thybomool å møj ånt. How å føl æ forenings arrangementer hee unner elle po facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/).
 
OBS! Denne side er på thybomål. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det danske flag oppe i menuen, så får du siden på rigsdansk.
 

KONTINGENT 2022
No ska do howw a betåål di kontingent fo 2022 på konto 9070 - 1623795434 mæ oplysning om nav'n/navvn, post- og mailadresse(r) aller sillest æ då' farr æ generalfosamling, hwes do wel ku' stemm' te æ generalfosamling. Kontingent: 100 kr. fo enkeltpersoner, 150 kr. fo par.

 
 
De siist nyy:
- JANUAR 2022: AFLYST: GENERALFORSAMLINGEN D. 28. JANUAR ER AFLYST
 
AFLYSNINGEN SKER PGA. DE HØJE SMITTETAL. VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO SNAREST MULIGT. BEKLAGER ULEJLIGHEDEN!
 
AFLYST: FOREDRAG OM VORUPØR GJEMMEL 400 O'R Å GENERALFOSAMLING 2022

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling d. 28. januar 2022 kl. 19.00 å hæær forego'r æ: Vorupør Gl. Skole, Vestergavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted.

Æ Foening Thybomo'l holder generalfosamling frejda den 28. januar. I den fobindels wel Ernst Frost holl en foredrag om Vorupørs histårri gjemmel 400 o'r.

PROGRAM:
19.00: Welkomst og foredrag we Ernst Frost: Vorupør gjemmel 400 o'r.

20.00: Spørgsmo'l og swor te æ foredrag. Kaafe å kååg.
20.30: Generalfosamling.
21.30: Æ møød slu'ter.

Enhwær er welkommne te æ foredrag, osse ajer end dem, dæ er medlemmer. Bemærk, at dæ står kl. 18-22 i æ indkaldels (ibå'g po æ oesskrøwt) - men de er alså fræ kl. 19-21.30.

OM Æ FREDRAGSHOLDER
Ernst Frost (fø'j 1946) wuwst op i Vorupør som den yngst a 5 søøsken, æ få'r murer å æ møur, dæ holt æ hjem. Skøulgong hææ te 5. klaas, dææe'ter Thisted Borgerskøul te å mæ realeksamen.
Rejst dææe'ter te Kjøwenhavn. Hææ ha han hat ansæ'tels i 45 o'r i æ Kultuwke- å frijktidsfowaltning i bre' fostand, indtel han gik po pension som kontorchef i 2008. Han ha bowr i Slagslunde, Nordsjælland, sijn 1974.

Han ha aldrig ku sle'p hans opwækst i Thyjk å ha stadig familli i Thisted. Ernst tøgges, de er sjow å nøj udfordrende a skryww på thybomo'l: fleer bidrag er a blown te i Æ Foening Thybomo'ls oesskrøwt gjemmel de sidst o'r, fouden æ bøgger Mi få'rs krønik (2003) fotå'l a æ få'r å Mi bårndom i Vorupør (2020) om opløwwels i æ familli å sammel mæ ajer, dæ boed omkring ham.

Ernst er a en musikalsk familli, hwor han ha sjønge i kor hele hans woksenlyw, osse som dirigent, å så ha han skrøwwen en masse lejlighedssanng.

Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 50 kr. pr. snuud. I fobindels mæ æ arrangement wel Svend S. Hansen og Kirsten Thing Mikkelsen sææl no krus mæ uwke på thybomol te 100 kr. + fosendels. Do wel osse ku køøb Torben Arboes "Thy-udtaleordbog" te medlemmer fo 100 kr. pr. stø'k.

DAWSORDEN TE GENERALFOSAMLING jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1. Walg a stemmetællere.
2. Walg a derigent.
3. Æ Formands beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behajling a indkomen forslag
6. Fastsættels a æ kontingent
7. Guekindels a æ budget
8. Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9. Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10. Ewentuel

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 3. januar 2020). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling mo stem, men de ska senest en u`gh inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail po hansenchrbo@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

PS! No ska do howw a betåål di kontingent fo 2022 på konto 9070 - 1623795434 mæ oplysning om nav'n/navvn, post- og mailadresse(r) aller sillest æ då' farr æ generalfosamling. Kontingent: 100 kr. fo enkeltpersoner, 150 kr. fo par.

Mwh.

Æ bestyrels' 

 

- Oktober 2021: OESSKRØWT 2021
 
Æ Foening Fo Thybomool æ po u´kik ætter nue bidrag te wo oesskrøwt. Wi ka brow alteng, li' fræ nue degte, sang', novelle, nøj fræ wo bårndom å te faglitteratur (osse nøj dæ legge der imell). Bodde dem dæ æ medlemmer a æ foening - å dem dæ et æ e, di æ walkommen te å ta diel ik æ. Wi ka brow bodde gammel å nyk teng, de jennest wi folånger æ, te de wi browwer ska wæ po thybomool - helle hajl om thybomoel. Send gjern' bilder.
 
Send bidraw te hansenchrbo@gmail.com helle mæ post te Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.
 
FRIST: 15.11.2021.
 
 

- Oktober 2021: THYBOMÅLETS DAG 2021 

Foreningen Thybomål fejrer Thybomålets Dag på Boddum lørdag d. 16. oktober kl. 13-16 i beboerhuset.
Vi fejrer Jens Søe som Thylands mest originale digter på thybomål.
 
PROGRAM
Kl. 13.00: Velkomst ved formand Chr. Bo Hansen og alsang.
Kl. 13.15: Torben Arboe: Salg af Thybomål Krus, Udtaleordbog og den fremtidige Balling ordbog.
Kl. 13.45 – 15.00: Chr. Bo Hansen gennemgår Jens Søe`: Tak for æ bro med oplæsning af nogle af digtene i fuldt omfang og andre med smagsprøver.
Kl. 15.00 – 15.30: Kaffe og kage (50 kr. pr. næse).
Kl. 15.30 – 16.00: Chr. Bo Hansen læser:
Karen Madsen: Vandring gennem Boddum – anno ca. 1928 og
CBH: Mine egne erindringer fra Boddum sogn i årene 1948-1956.
 
FORMANDEN OM JENS SØE
I min barndom på Boddum var Jens Søes mindesten opstillet ved hovedvej 11 i Heltborg, men nu står den på tomten fra det gamle forsamlingshus i Boddum: Hvis man tager grusvejen fra tomten og kører forbi de to første gårde kommer man til den tredje gård på vejen som hedder Boddumgård, som var Jens Søe´ gård efter faderens overdragelse i 1912. Hvis man går over den asfalterede vej, hvor skolens gymnastikhal nu ligger lå der et gammelt hus, som blev hans forældres aftægtsbolig efter skiftet.
Det er en stor glæde for mig at hylde Jens Søe i et omfang, som jeg aldrig før har været med til. På trods af en samling på 15 digte, hvoraf de 10 er på thybomål, er det primært digtet ”Tak for æ bro”, som vel er den eneste af hans digte, som stadig bliver læst op. Jeg læste meget ofte digtet op for min mor, som trods en alder på 99 år kun skulle have stikordet for at fortsætte linjen i digtet 'Tak for æ bro', som er titlen på digtsamlingen og som blev udgivet i 1943 kort efter Jens Søes død.
PRIS: Kaffe og kage til 50 kr. pr. næse - overskuddet går til foreningens arbejde.
 
ALLE ER VELKOMNE!
 
- Juli 2021: GENERALFORSAMLING 2021 D. 14. AUGUST

[NB! Tidligere i år måtte vi aflyse årets generalforsamling grundet pandemien, men nu er vi klar til at gennemføre det].

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling d. 14. august 2021 kl. 14.00 i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Ydbyvej 193 C, Ydby, 7760 Ydby.

Etter æ generalfosamling we dæ wær' underholdning (mere herom senere).

Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 50 kr. pr. snuud. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail po hansenchrbo@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

Dawsorden jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1. Walg a stemmetællere.
2. Walg a derigent.
3. Æ Formands beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behajling a indkomen forslag
6. Fastsættels a æ kontingent
7. Guekindels a æ budget
8. Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9. Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10. Ewentuel

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 3. januar 2020). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling mo stem, men de ska senest en u`gh inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te.

Mwh.

Æ bestyrels' 

 
- Januar 2021: Nyjk udgijkn: Thybomo'l-udtåålordbog!

Æ forening Thybomo'l ha i december 2020 udgijkn en nyjk ordbog, Thy-udtaleordbog (192 sijr), we Torben Arboe. De er en widereførels af Miniordbog over Thybomålet fræ 2016, hwor æ udgangpunkt war wærker af degteer fræ Sydthyjk. I den nyjk ordbog er widere anwend dels degteer fræ Naarthyjk, dels uwke indsend af ajer thyboer. Æ thyjk-udtåålordbog indeholder omkring 6.200 uwke å måder a sej æ po, så'n som æ degteer m.fl. ha skøwn 'em. Di 192 sijr er delt op i en awdeling fræ thybomo'l te rigsdansk å en awdeling fræ rigsdansk te thybomo'l, desfoudden en indledning mæ en systematisk beskrywels a di måder a udtåål po, æ ordbog wiser.

 

Wel do køøb en bog?
Æ bog kååster 100 kr. fo medlemmer å 150 kr. fo ajer. Dærte kommer porto po 60 kr. mæ Postnord.
De wel sej: 160 kr. pr. snuud, hwes do er medlem å 210 kr., hwes do et er.
(De kååster 100 kr. fo en o'r a wær medlem a æ forening Thybomo'l).

Æ bog ka do køøb we a indbetåål den re't beløb po æ foening si konto: 9070-1623795434
NB! Do skal endli how a skryw di navn å adres.

Når æ beløb er gon ind, gijker æ kasserer beskejn widere om, at æ bog ska sendes te den, dæ ha bestelt 'n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Januar 2021: Generalforsamlingen udsættes!
 
Kære medlem
 
Bestyrelsen i Foreningen Thybomål har besluttet at aflyse generalforsamlingen, som skulle have funden sted d. 15.1 kl. 19.00 i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter. Dette sker naturligvis som følge af coronapandemien og de deraf følgende restriktioner. Generalforsamlingen udsættes til senere på året.
 
Vi har endnu ikke en ny dato på plads, da bestyrelsen har besluttet sig for at afvente situationen, men vi meddeler medlemmer det så snart vi ved mere.
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 

- THYBOMÅLETS DAG 2020

 
Coronanedlukningen har desværre sat en stopper for mange af foreningens aktiviteter i år, men nu er vi endelig klar med et arrangement:
Kom til Thybomålets Dag på lørdag og fejr Thys skønne dialekt sammen med os!
Foreningen Thybomål inviterer til Thybomålets Dag lørdag d. 17.10.20 kl. 13 i Kulturen, Skolegade 1, Hvidbjerg på Thyholm.
 
Program:
- Kl.13.00: Velkomst og sangen Blæsten går frisk over Limfjorden vande synges.
- Kl.13.15: Hyldest til digteren Niels Gade gennem oplæsning af 5 digte v. Formanden.
- Kl.13.45: Rejse gennem Thy fortalt på thybomål af Frank Kjems Hove.
PAUSE: Kl. 14.15: Kaffe og kage til 50 kr. (som går til at støtte forenings arbejde).
- Kl.14.45: Samarbejde med Modersmål Selskabet vedr. Dialekter i rigt mål v. Torben Arboe.
- Kl.15.15: Nyt afsnit af Erik Bertelsens Harboøerfolk. v. C.B.H.
- Kl.15.45: Orientering om kommende stærkt udvidet thybomål ordbog v. T.Arboe
- Kl.16.00: Sangen Thyboen skrevet af Svend S. Hansen synges til afsked. 
Kom og fejr thybomålet med os - vi glæder os!
Med venlig hilsen
 
Æ bestyrels'

 

- Æ GENERALFOSAMLING 2020 I HURUP

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling d. 17. januar 2020 kl. 19.00 po Hotel Thinggaard i Hurup (Jernbanegade 5, 7760 Hurup).

Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 20 kr. pr. snuud. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail på foreningenthybomaal@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

*Underholdning*: Torben Arboe fræ 'Center For Jysk Dialektforskning ved Aarhus Universitet' we fotælle om de arbejd han har gjor i Modersmåls-Selskaabets oerbog om dialegter, dæ kam ug sist oer. De we oss wær' alsang.

Dawsorden jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1. Walg a stemmetællere.
2. Walg a derigent.
3. Æ Formands beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behajling a indkomen forslag
6. Fastsættels a æ kontingent
7. Guekindels a æ budget
8. Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9. Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10. Ewentuel

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 3. januar 2020). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling mo stem, men de ska senest en u`gh inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te.

- 24/10-19: OESSKRØWT 2019

Æ Foening Fo Thybomool æ po u´kik ætter nue bidrag te wo oesskrøwt. Wi ka brow alteng, li' fræ nue degte, sang', novelle, nøj fræ wo bårndom å te faglitteratur (osse nøj dæ legge der imell).

Bodde dem dæ æ medlemmer a æ foening - å dem dæ et æ e, di æ walkommen te å ta diel ik æ. Wi ka brow bodde gammel å nyk teng, de jennest wi folånger æ, te de wi browwer ska wæ po thybomool - helle hajl om thybomoel. Send gjern' bilder.

Send bidraw te foreningenthybomaal@gmail.com helle mæ post te Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.

FRIST: 20.11.2019.

Tak!

- 9/10-19: Æ THYBOMO'LS DÅ' 2019

Æ Foening Thybomo'l inwitere te æ thybomo'ls då' 2019, dæ i o'r holdes lørda d. 19. oktober kl. 14 - 17 i Harboøre (Harboøre Centret).

PROGRAM

Wi sjønge sanng fræ Thylands Sangbog imell de, dæ hels skijke.

Kl. 14-14.30: Er harboøremo'l thybomo'l? w. Torben Arboe

Kl. 14.30-15: Jesper Krogh m.fl. O'plæsning a Hans Bakgaards degte

Kl. 15-15.30: Kaafe å kååg 50 kr.

Kl. 15.30-16.30 Æ dialekt i Erik Bertelsens Harboør-Folk w. Chr. Bo Hansen

Kl. 16.30-17: Dialekt som modersmo'l

BESKRYWELS:

Er harboørmo'l thybomo'l?

Den spørgsmo'l wel wi prøw a beswoor, når Æ Foening Thybomo'l holde Æ Thybomo'ls Då' lørda den 19. oktober i Harboøre Centret.

Sijn 2014 ha Æ Foening Thybomo'l i æ etterorsferie holdt Æ Thybomo'ls Då'. Di føøst trijk o'r i Æ Plantagehuws i Thisted, men sijn 2017 ha wi tåwn ront i Thyjk føur a hædre en lokal thybomolsdegter. Føst i Mø'tthyjk, hwor de war Martin Jensens fofa'terskå'b å Harald Rysgaards thybomo'l degte, dæ bløw hædre. I 2018 walgt wi Naarthyjk, hwor wi hædre di tow brøjje Jens å Johs. Kirk.

I 2019 blywwer Æ Thybomo'ls Då' holdt i Harboøre Centret, hwor wi wel hædre Erik Bertelsens fofa'terskå'b i æ trilogijk Harboør-Folk. De er en enestående mååd a anvenn æ dialekt po', å dæ findes et nøj lissom de i æ hjemstavslitteratuwke.

Er dæ forskel imell harboørmo'l å thybomo'l? Ja, men de er wel en wariation, dæ er lissom æ wariationer imell Sydthyjk, Mø'tthyjk å Naarthyjk.

Æ Foening Thybomo'l ha sijn 2014 uwgijkn en "Oesskrøwt" te æ medlemmer, hwor wi skrywwer om wor aktiwiteter. Wi ha i 2016 uwgijkn en Miniordbog fo Thybomo'l, å en hel masser skrøwte po thybomo'l blandt ajer indse'n af dem, dæ bruger æ foenings Hjemmesij å æ Facebooksij. Hææ orienteres osse om teng, dæ skijke å dæ blywwe o'pfordre te a fremsenn no materiale enten fræ æ gjemmer eller producere hææ å no.

Æ foening ha uwgijkn en minneer prøww po Torsten Balles meer end 2000 ordbogssedler, dæ er sammelt ind, da han war føøstlærer we Torsted Skøuul næ'r we Thisted. Po samm mååd ha wi øwwersot te tow gudstjennester i Hillerslev Kjer'k.

I ER ALLSAMMEL WELKOMMEN

 

- 9/10-18: Æ THYBOMO'LS DÅ' 2018 🎉🎈😃


Æ Foening Thybomo'l holder fo femt or i træk 'Æ Thybomo'ls Då'! Den då' er æ thybomo'l i fokus, å wi skal bodde høø om Jens Kirk, J.P.Jacobsen, sjøng sanng fræ Thylands Sangbog å læær mee om wor kjære folkemo'l. De skal natujkliwijs fejres mæ sang, kaafe og kååg! 🎂🎈

Dæ indkaldes te Æ Thybomo'ls Då' lørda den 20. oktober 2018 i Æ Komfomantstow i Hillerslev Prejstgo'r æ klo'k 14-17.

Dawsorden:
1. Sanng fræ Thylands Sangbog v. Svend Ejler å Gurli.
2. Indledning om Jens Kirks degtsamling: v. Chr. Bo Hansen
3. Jens Kirk: Nae i æ Thue. v. Svend Ejler Gregersen.
4. Johs. V. Kirk: En gebommerli Gild. v. Chr. Møller.
5. No karakteristisk' Thyjk uwke i Jens og Johs. Kirks degte v. Torben Arboe.
Kl. 15.30 – 16.00: Kaafe å kååg. 🍰
6. Sanng fræ Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
7. Øwergonng imell westjysk i Thyjk og østjysk i Wendsyssel v. Torben Arboe
8. J.P. Jacobsens thybomo'l-degte v. Torben Arboe.
Kl. 17.00: Afslutning.

Tidspunkt: Lørda d. 20. oktober æ klo'k 14-17 i Hillerslev Prejstgo'r.
Pris: Kaafe og kååg kååster 30 kr. pr. snuud. 💸

All er hjer'tlig welkommen! 🙂

Mæ wenlig helsen po vegn a æ bestyrels

Æ formand

- 1/12 2017: Æ GENERALFOSAMLING 2018

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling wojnsda d. 10. januar 2018 i lokale B02 kl. 19.00 po VUC Thy-Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 20 kr. pr. snuud. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail på foreningenthybomaal@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 27. december 2017). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling  mo stem, men de ska senest en u`gh  inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te.

Dawsorden jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1.     Walg a stemmetællere.
2.     Walg a derigent.
3.     Æ Formands beretning.
4.    Regnskabsaflæggelse.
5.    Behajling a indkomen forslag
6.     Fastsættels a æ kontingent
7.     Guekindels a æ budget
8.     Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9.     Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10.   Ewentuel

 

 

- 29/4 2017: MEDLEMSARRANGEMENT: BESØG PO GYRUP GOR

Æ foening Thybomol inviterer si medlemmer te en inspirerende besøg po æ gor Gyrup we æ narend a Ove Sø.

Wi begynder mæ en rundwisning po æ gor, hwor wi sijke æ økologisk malkekwæg po æ gor å Galloway-fedekwæg, å endli køurawl te specialprodukter.

Æ tuvke go widre igjemmel Thy Whiskys fadlager, hwor wi wel fo fotal om, hwordan æ whisky er bløwen te å en smagsprøw po di gyldenbruun drober.

Dæretter blywer wi budt po smagsprøwwer a økologiske warer, lawwe lokal a råwarer fræ æ gor. Der er røgwarer fræ Vorupør Slagter, Thybo-ost fræ Thise, brø fræ Æ Bagerijk 11i11 i Hanstholm å et mindst en Thyjk Pilsner. Der er heruvkeøwer mulighed te a køøb mel å kyd fræ æ gor.

Æ hele herlighed kååster 100,- kr. pr. snud, å dem mo I gjar medbrinng i awtal penng.Tidspunkt: Teesda d. 23. maj kl. 19. Wi sijkes po Byrupvej 14, 7752 Snedsted.

De er nødwendig a mell sæ te føur a kom mæ: Enten po SMS te 20209990 eller pr. mail te foreningenthybomaal@gmail.com senest d. 19. maj.

ER DO ET MEDLEM ENDNO? Meld dæ ind å betål æ kontingent, så kan do kom mæ.

Mwh.

Æ bestyrels'

 

 

Sist rett'e d. 26. januar 2022.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk