FORMOOL

Æ Foening Fo Thybomool hå te formool a styr'k æ thybomool po manne foskellig felte, hææ imell som litteratujkesprog, men også we a gjør opmær'ksom po æ dialekt å di særlige teng, dæ er we'n. Æ Foening Fo Thybomool prøwwe a

- styr'k den status, æ thybomool hår lokal

- styr'k folks interesse å gjør dem opmær'ksom po æ lokalsprog

- styr'k di teng, æ dialekt ka bruges te

- noter, innsammel å beskryww æ dialekt

- auholl teng å sager, hwor folk ka wæ sammel po en hygeli mååd å anwenn djer dialekt

- hol koncerter, foredrau, teater m.m., dæ hajler om eller bruger æ dialekt

- udgi litteratujke po thybomool å laww øwerblek øwer litterakujke po thybomool, dæ er udgijkn

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk