Generelle henwendelser ka sennes te æ forenings e-post-adres':

 

                  foreningenthybomaal@gmail.com

 

Æ bestyrels kam te å si såen ukhe: 

 

Æ føøestkåel 

Christian Bo Hansen

E-post: hansenchrbo@gmail.com

Tlf: 21 77 11 01 / 97 82 37 20

 

 

Æ ajen kåel

Torben Arboe

E-post: jysta@hum.au.dk

Tlf. 87 16 31 64

 

 

Bestyrelsmedlem

Kirsten Thing Mikkelsen

E-post: kthm51@hotmail.com

Tlf: 97953245

 

Ham dæ ståe fo æ net

Jonas Roelsgaard

 

 

 

Æ kassie

Svend Hansen
E-post: sshboddum@gmail.com

Tlf. 52 17 60 88

 

Bestyrelsesmedlem
Nanna Kloster Hvelplund
E-post: nkhvelplund@gmail.com
Tlf. 97923703

 

Suppleanter

Jonas Lage Roelsgaard
E-post: jroelsgaard@protonmail.com

Tlf. 61 46 42 38

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk