Generelle henwendelser ka sennes te æ forenings e-post-adres':

 

                  foreningenthybomaal@gmail.com

 

Æ bestyrels kam te å si såen ukhe: 

 

Æ føøestkåel 

Christian Bo Hansen

E-post: hansenchrbo@gmail.com

Tlf: 21 77 11 01

 

Æ ajen kåel

Torben Arboe

E-post: jysta@hum.au.dk

 

Bestyrelsmedlem
Kirsten Thing Mikkelsen
E-post: kthm51@hotmail.com

 

Ham dæ ståe fo æ net

Jonas Roelsgaard

 

 

 

Æ kassie

Kontagt æ føøestkåel

E-post:

 

Æ sekretær

Lars Lage Roelsgaard

E-post: lro@aarsleff.com

Tlf: 21 43 46 23

 

Å så

Nanna Kloster Hvelplund

E-post: nkhvelplund@gmail.com

 

Suppleanter

Svend Ejler Gregersen

E-post: svejler@gmail.com

 

Jonas Lage Roelsgaard

E-post: jroelsgaard@protonmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk