Walkomen te Æ Foening Fo Thybomools hjemsie!
 
 
Hæ po æ sie ka man løes om komen begivenheder, aktiviteter, mel sæ ind i æ forening, løes tekster po thybomool å møj ånt. How å føl æ forenings arrangementer hee unner elle po facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/).
 
OBS! Denne side er på thybomål. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det danske flag oppe i menuen, så får du siden på rigsdansk.
 
 
 
De siist nyy:

- 1/12 2017: Æ GENERALFOSAMLING 2018

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling wojnsda d. 10. januar 2018 i lokale B02 kl. 19.00 po VUC Thy-Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 20 kr. pr. snuud. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail på foreningenthybomaal@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 27. december 2017). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling  mo stem, men de ska senest en u`gh  inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te.

Dawsorden jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1.     Walg a stemmetællere.
2.     Walg a derigent.
3.     Æ Formands beretning.
4.    Regnskabsaflæggelse.
5.    Behajling a indkomen forslag
6.     Fastsættels a æ kontingent
7.     Guekindels a æ budget
8.     Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9.     Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10.   Ewentuel

 

 

- 29/4 2017: MEDLEMSARRANGEMENT: BESØG PO GYRUP GOR

Æ foening Thybomol inviterer si medlemmer te en inspirerende besøg po æ gor Gyrup we æ narend a Ove Sø.

Wi begynder mæ en rundwisning po æ gor, hwor wi sijke æ økologisk malkekwæg po æ gor å Galloway-fedekwæg, å endli køurawl te specialprodukter.

Æ tuvke go widre igjemmel Thy Whiskys fadlager, hwor wi wel fo fotal om, hwordan æ whisky er bløwen te å en smagsprøw po di gyldenbruun drober.

Dæretter blywer wi budt po smagsprøwwer a økologiske warer, lawwe lokal a råwarer fræ æ gor. Der er røgwarer fræ Vorupør Slagter, Thybo-ost fræ Thise, brø fræ Æ Bagerijk 11i11 i Hanstholm å et mindst en Thyjk Pilsner. Der er heruvkeøwer mulighed te a køøb mel å kyd fræ æ gor.

Æ hele herlighed kååster 100,- kr. pr. snud, å dem mo I gjar medbrinng i awtal penng.Tidspunkt: Teesda d. 23. maj kl. 19. Wi sijkes po Byrupvej 14, 7752 Snedsted.

De er nødwendig a mell sæ te føur a kom mæ: Enten po SMS te 20209990 eller pr. mail te foreningenthybomaal@gmail.com senest d. 19. maj.

ER DO ET MEDLEM ENDNO? Meld dæ ind å betål æ kontingent, så kan do kom mæ.

Mwh.

Æ bestyrels'

 

 

Sist rett'e d. 31. december 2017.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk