Walkomen te Æ Foening Fo Thybomools hjemsie!
 
 
Hæ po æ sie ka man løes om komen begivenheder, aktiviteter, mel sæ ind i æ forening, løes tekster po thybomool å møj ånt. How å føl æ forenings arrangementer hee unner elle po facebook (https://www.facebook.com/thybomaal/).
 
OBS! Denne side er på thybomål. Skulle du have svært ved det, kan du trykke på det danske flag oppe i menuen, så får du siden på rigsdansk.
 
 
 
De siist nyy:
- 9/10-18: Æ THYBOMO'LS DÅ' 2018 🎉🎈😃


Æ Foening Thybomo'l holder fo femt or i træk 'Æ Thybomo'ls Då'! Den då' er æ thybomo'l i fokus, å wi skal bodde høø om Jens Kirk, J.P.Jacobsen, sjøng sanng fræ Thylands Sangbog å læær mee om wor kjære folkemo'l. De skal natujkliwijs fejres mæ sang, kaafe og kååg! 🎂🎈

Dæ indkaldes te Æ Thybomo'ls Då' lørda den 20. oktober 2018 i Æ Komfomantstow i Hillerslev Prejstgo'r æ klo'k 14-17.

Dawsorden:
1. Sanng fræ Thylands Sangbog v. Svend Ejler å Gurli.
2. Indledning om Jens Kirks degtsamling: v. Chr. Bo Hansen
3. Jens Kirk: Nae i æ Thue. v. Svend Ejler Gregersen.
4. Johs. V. Kirk: En gebommerli Gild. v. Chr. Møller.
5. No karakteristisk' Thyjk uwke i Jens og Johs. Kirks degte v. Torben Arboe.
Kl. 15.30 – 16.00: Kaafe å kååg. 🍰
6. Sanng fræ Thylands Sangbog v. Svend Ejler og Gurli.
7. Øwergonng imell westjysk i Thyjk og østjysk i Wendsyssel v. Torben Arboe
8. J.P. Jacobsens thybomo'l-degte v. Torben Arboe.
Kl. 17.00: Afslutning.

Tidspunkt: Lørda d. 20. oktober æ klo'k 14-17 i Hillerslev Prejstgo'r.
Pris: Kaafe og kååg kååster 30 kr. pr. snuud. 💸

All er hjer'tlig welkommen! 🙂

Mæ wenlig helsen po vegn a æ bestyrels

Æ formand

- 26/8-18: BIDRAG TIL ÅRSSKRIFTET 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at sende materiale til det kommende årsskrift, som skal sendes ud i slutningen af 2018Det være sig digte, noveller, barndomserindringer, skrøner, sange, opskrifter, en sjov eller spændende historie fra i år eller noget helt andet.
 
Indslagene skal enten være på thybomål, handle om thybomål eller handle om Thy. Bidrag på dialekt vil blive prioriteret. Send gerne billeder med, hvis det haves.
 
Foreløbig tidsfrist: 15. november.
 
Bidrag skal sendes til foreningenthybomaal@gmail.com eller pr. post til Christian Bo Hansen, Moeskjærvej 9, 7620 Lemvig.
 
På forhånd, tak!
 

- 1/12 2017: Æ GENERALFOSAMLING 2018

Som de er underfostain i æ wedtægter, indkalder Æ Foening Thybomol te generalfosamling wojnsda d. 10. januar 2018 i lokale B02 kl. 19.00 po VUC Thy-Mors i Thisted (Munkevej 9, 7700 Thisted). Alle er welkommen, men de er kun æ medlemmer, dæ ha stemmeret. Do ka fo kaafe å kååg te 20 kr. pr. snuud. Hwes do ha nøj a spøø om, eller do ku tenk dæ a stel op te æ bestyrels, så ska do senn wos en mail på foreningenthybomaal@gmail.com eller do ka renng te æ formand Christian Bo Hansen po 21 77 11 01.

Alle forslaw te punkter po æ dagsorden ska wær kommen te æ bestyrels tow uger faar æ generalfosamling (dws. allersenest d. 27. december 2017). Kun medlemmer ha stemmeret (jf. §4, stk. 3: "Dem dæ æ møt op å æ stemmeberettet po æ generalfosamling  mo stem, men de ska senest en u`gh  inden ha betal dje kontingent. Dæ ka e`t stems ve en fuldmagt"). De er et nødwendig a mell sæ te.

Dawsorden jf. §4, stk. 4 (dæ ka komm meer te æ dawsorden, men di punkter, do sijke hææ, ska wæær dæ):
1.     Walg a stemmetællere.
2.     Walg a derigent.
3.     Æ Formands beretning.
4.    Regnskabsaflæggelse.
5.    Behajling a indkomen forslag
6.     Fastsættels a æ kontingent
7.     Guekindels a æ budget
8.     Hwordan wi wælger bestyrelsesmedlemme å suppleanter
9.     Hwordan wi wælger rewisor å rewisorsuppleanter
10.   Ewentuel

 

 

- 29/4 2017: MEDLEMSARRANGEMENT: BESØG PO GYRUP GOR

Æ foening Thybomol inviterer si medlemmer te en inspirerende besøg po æ gor Gyrup we æ narend a Ove Sø.

Wi begynder mæ en rundwisning po æ gor, hwor wi sijke æ økologisk malkekwæg po æ gor å Galloway-fedekwæg, å endli køurawl te specialprodukter.

Æ tuvke go widre igjemmel Thy Whiskys fadlager, hwor wi wel fo fotal om, hwordan æ whisky er bløwen te å en smagsprøw po di gyldenbruun drober.

Dæretter blywer wi budt po smagsprøwwer a økologiske warer, lawwe lokal a råwarer fræ æ gor. Der er røgwarer fræ Vorupør Slagter, Thybo-ost fræ Thise, brø fræ Æ Bagerijk 11i11 i Hanstholm å et mindst en Thyjk Pilsner. Der er heruvkeøwer mulighed te a køøb mel å kyd fræ æ gor.

Æ hele herlighed kååster 100,- kr. pr. snud, å dem mo I gjar medbrinng i awtal penng.Tidspunkt: Teesda d. 23. maj kl. 19. Wi sijkes po Byrupvej 14, 7752 Snedsted.

De er nødwendig a mell sæ te føur a kom mæ: Enten po SMS te 20209990 eller pr. mail te foreningenthybomaal@gmail.com senest d. 19. maj.

ER DO ET MEDLEM ENDNO? Meld dæ ind å betål æ kontingent, så kan do kom mæ.

Mwh.

Æ bestyrels'

 

 

Sist rett'e d. 12. oktober 2018.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk